Publikacje
17.04
2018
Prezentacja pierwszych wyników z prac badawczo-rozwojowych V-DOS47 na AACR Annual Meeting 2018 w Chicago.

Dr Anna Bujak przedstawiła pierwsze wyniki Helix Immuno-Oncology na AACR Annual Meeting 2018 w Chicago. Pokazaliśmy działanie przeciwnowotorowe V-DOS47 w mysim modelu syngenicznym oraz brak tego efektu w modelu z niedoborem odporności. Te spostrzeżenia dają podstawy do dalszego poszukiwania mechanizmu działania cząsteczki poprzez wpływ na układ odpornościowy.