Publikacje
17.04
2018
Prezentacja pierwszych wyników z prac badawczo-rozwojowych V-DOS47 na AACR Annual Meeting 2018 w Chicago.
Dr Anna Bujak przedstawiła pierwsze wyniki Helix Immuno-Oncology na AACR Annual Meeting 2018 w Chicago. Pokazaliśmy działanie przeciwnowotorowe V-DOS47 w mysim modelu syngenicznym oraz brak tego efektu w modelu z niedoborem odporności. Te
24.03
2017
Prezentacja wyników badania klinicznego LDOS002 na 9th International Conference of Contemporary Oncology.
Wyniki badania klinicznego I/II fazy z eskalacją dawki immunokoniugatu L-DOS47 w monoterapii u pacjentów z niepłaskonabłonkowym, niedrobnokomórkowym rakiem płuca (LDOS002) zostały zaprezentowane przez Prof. Cezarego Szczylika
09.01
2017
Artykuł „ Development and characterization of a camelid single Domain antibody– Urease conjugate That Targets Vascular endothelial growth Factor receptor 2” opublikowany
Angiogeneza jest procesem tworzenia się nowych naczyń krwionośnych i umożliwia niekontrolowany wzrost guza. Nowotwory wydzielają proangiogenny czynnik wzrostu śródbłonka naczyń, który oddziałuje na komórki śródbłonka naczyń, wiążąc się z właściwymi receptorami tego czynnika (VEGFR). W pracy opisano proces tworzenia i charakterystykę V21-DOS47, immunokoniugatu ukierunkowanego na VEGFR2. V21-DOS47 składa się z przeciwciała przeciwko VEGFR2 (V21) i enzymu ureazy.