INFORMACJE PRASOWE
INFORMACJE PRASOWE
  • 16 grudzień 2019 - POLSKO-AMERYKAŃSKIE PARTNERSTWO W ROZWOJU TERAPII CAR-T W POLSCE

 

Helix Immuno-Oncology S.A. ("HIO" lub "Spółka"), firma biotechnologiczna specjalizująca się w rozwoju immunoterapii nowotworów, ogłosiła dzisiaj podpisanie umowy o świadczenie usług badawczych z amerykańską spółką ProMab Biotechnologies Inc. oraz kanadyjską spółką-matką – Helix BioPharma Corp. Umowa w znacznym stopniu przyczyni się do przyspieszenia prac HIO nad wdrożeniem pierwszej polskiej terapii komórkowej CAR-T dla pacjentów ze szpiczakiem mnogim.

 

  • 12 luty 2018 - Zmiany w Zarządzie i Radzie Nadzorczej Helix Immuno-Oncology.

 

 Zarząd Helix Immuno-Oncology, spółki biotechnologicznej z siedzibą w Warszawie,

specjalizującej się w rozwoju immunoterapii nowotworów, informuje o zmianach w składzie
Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.

 

  • 12 kwietnia 2018  - Wyniki badań Helix Immuno-Oncology nad cząsteczką V-DOS47 na prestiżowej konferencji (American Association for Cancer Research).

Helix Immuno-Oncology (HIO), biotechnologiczna spółka z siedzibą w Warszawie, specjalizująca się w immunoterapii przeciwnowotworowej, wraz z Helix BioPharma Corp. zaprezentuje najnowsze wyniki badań nad cząsteczką terapeutyczną V-DOS47 na prestiżowej konferencji naukowej AACR Annual Meeting 2018, Amerykańskiego Stowarzyszenia Badań nad Rakiem (ang. American Association for Cancer Research).

 

  • 31 sierpień 2017 - Wyniki prac badawczo-rozwojowych nad cząsteczką V-DOS47

 

 Artykuł opublikowany przez międzynarodowy zespół badawczy Helixa w branżowym piśmie

„Frontiers in Immunology" opisuje strukturę, budowę i proces działania przełomowej cząsteczki VDOS47
we wskazaniu leczenia raka piersi oraz innych potencjalnych nowotworów litych.